بافت و نصب

بافت و نصب

بافت و نصب سازه های فضاکار بافت و نصب سازه های فضایی مونتاژ و نصب سازه فضاکار

پروژه ها »

شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ | 12:280 نظر1191 بازدید

عملیات بافت و نصب از مهمترین فعالیتهای اجرای سازه های فضاکار می باشد. عدم دقت در این بخش ممکن است منجر به فرو ریختن سازه نصب شده در مرحله پوشش و در حالت بد تر منجر به ریزش سقف در اولین بارگذاری سقف که باعث وقوع تلفات جانی و مالی فراوان خواهد شد. در این راستا، تیم تخصصی نصب این شرکت با سابقه درخشان بیش از 26 سال، آماده ارائه خدمات تخصصی بافت و نصب سازه فضاکار در کمتریت زمان ممکن می باشد.

برخی از سوابق تیم نصب شرکت به شرح ذیل است:

1- بافت و نصب سازه فضاکار مرکز فرهنگی شهر دهوک واقع در کردستان عراق

 

بافت و نصب سازه فضاکار دهوک

بافت و نصب سازه فضاکار دهوک


دیدگاه خود را بیان کنید