تهیه و ساخت

تهیه و ساخت

تهیه و ساخت

پروژه ها »

شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ | 12:040 نظر1087 بازدید

1- تهیه و ساخت قطعات سازه فضاکار پروژه مرکز فرهنگی دهوک واقع در کردستان عراق

تولید سازه فضایی  دهوک

تولید گوی های سازه فضایی دهوک

 

2- تهیه و ساخت سازه فضایی مرکز تجارت الکترونیک واقع در شهر بابل - ایران

تولید سازه فضایی بابل

 


دیدگاه خود را بیان کنید