پایدار البرز ,طراحی مهندسی ,طراحی سازه فضایی

طراحی مهندسی

طراحی مهندسی

طراحی مهندسی
طراحی و نظارت بر اجرای تالار اجتماعات شهر گرگان
طراحی و نظارت بر اجرای سالن پرورش اسب- گرگان
طراحی پروژه استادیوم شهر میسان عراق
طراحی پروژه های گنبدی شهر BOYABAT ترکیه
طراحی سازه فضاکار مرکز فرهنگی دهوک
طراحی سازه فضاکار استادیوم الزوراء
طراحی سازه فضاکار استادیوم تاجیات
اداره گمرک شهر آنو کشور ترکمنستان
اربیل عراق- سازمان بین المللی -مبارزه با مین گذاری
بیلبورد سازه فضاکار- مجتمع هزار و یک شهر
پارک آب و آتش- طرح پیشنهادی مجتمع تجاری
شاهرود- مسجد سازه فضاکار
مجتمع تجارت الکترونیک بابل
نورگیر سازه فضاکار تک لایه- گنبد کاووس
1 1
14
بازگشت